Initiating a Child Friendly Culture

Promo of weekly television program Bal Bimarsha with Kapil Aryal, Expert, Child Rights

बाल अधिकार महासन्धीको तेस्रो ऐच्छिक आलेख अनुमोदन गर्नु भनेको विगतका प्रतिबद्धताहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नु हो ।

-कपिल अर्याल, विज्ञ, बालअधिकार

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print