Promo of weekly television program Bal Bimarsha with Kapil Aryal, Expert, Child Rights

बाल अधिकार महासन्धीको तेस्रो ऐच्छिक आलेख अनुमोदन गर्नु भनेको विगतका प्रतिबद्धताहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नु हो ।

-कपिल अर्याल, विज्ञ, बालअधिकार

kredi notu öğrenme