Author: web_admin

Notice

Promo of weekly television program Bal Bimarsha with Kapil Aryal, Expert, Child Rights

बाल अधिकार महासन्धीको तेस्रो ऐच्छिक आलेख अनुमोदन गर्नु भनेको विगतका प्रतिबद्धताहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नु हो । -कपिल अर्याल, विज्ञ, बालअधिकार

Read More »
Activities

17th AGM and Social Audit

25th Asoj, 2078 17th AGM and Social Audit The program was conducted through Zoom and was covered live on Facebook! Felicitation for Ms. Sabita Khanal

Read More »
kredi notu öğrenme